fbpx

Turda: Începând de marți cetățenii pot depune actele în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuințelor

“Armonii de toamnă” la Turda – vă puteți delecta cu operă, muzică clasică și corală.
19 octombrie 2020
TUP Turda: Regulile de respectat în transportul în comun
19 octombrie 2020

Turda: Începând de marți cetățenii pot depune actele în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuințelor

Direcția de Asistență Socială Turda:” Începând de mâine cetățenii pot depune actele în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuințelor.”
Începând cu data de ­20.10.2020, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.
Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2020- 31 martie 2021, pentru un singur sistem de încălzire, iar cetățenii care pot beneficia de acest ajutor sunt cei ale căror venituri nete lunare/membru de familie sunt cuprinse între 0 si 750 lei.
📌 Acte necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire:
➡ Documentele de stare civilă pentru toți membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au vârsta până la 14 ani);
➡ Adeverința de salariat cu venitul net (și valoarea tichetelor de masă sau de vacanță), cupon de pensie, cupon șomaj sau alte acte doveditoare ale veniturilor nete din luna anterioară depunerii cererii;
➡ Pentru persoanele care realizează venituri din A.F., P.F.A, S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;
➡ Adeverința de la registru agricol numai pentru cei care au terenuri extravilane;
➡ copie după talonul autoturismului;
➡ după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei;
➡ ultima factură de gaz /energie electrică;
➡Declarație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor de încălzire, începând cu luna noiembrie 2020, cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depune la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) personal, în intervalul orar 8-13, prin poșta sau online pe: office@asistentasocialaturda.ro, până la data de 20 noiembrie.
Vă reamintim că familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexă, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței. Pentru detalii accesați site-ul: https://bit.ly/37x4MzF.