fbpx
Connect with us

Actualitate

Noi restricții la Turda și Câmpia Turzii după creșterea incidenței cazurilor de Covid19

Published

on

COMITETUL  JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ CLUJ reunit în, sedință extraordinară în data de 11 ianuarie 2022 a hotărât ca în unităţile administrativ-teritoriale: municipiul Turda (1.36 %o), municipiul Câmpia-Turzii ( 1.84 %o), comuna Căianu (2.56 %o), comuna Chiuieşti (2.13 %o), comuna Frata (2.07 %o), comuna Măguri-Răcătău (1.76 %o), comuna Unguraş (1.59 %o), unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 1 la 1OOO de locuitori, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, se aplică, pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 12.01.2022, următoarele măsuri:

Noi restricții la Turda și Câmpia Turzii după creșterea incidenței cazurilor de Covid19

I. În aplicarea art.I pct.1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, conferinţe sau alte tipuri de întruniri, organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive şi altele asemenea), precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divetiisment în spaţii deschise sau închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit lit.a) – i);
a)     în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, în spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura cu participarea spectatorilor până la 30%  din  capacitatea  maximă  a  spaţiului,  în  intervalul  orar    05°0 -22°0  ,      cu  asigurarea  unei distanţe de minimum 2 metri între persoane şi purtarea măştii de protecţie. Repartizarea spectatorilor se face pe întreaga suprafaţă a spaţiului. Participarea este permisă în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în condiţiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre;

c)     în aplicarea  prevederilor  art.  1  pct.  10  din  Anexa  nr.  3  la  H.G.  nr.34/06.01.2022,
organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 500 de persoane, în intervalul  orar  05°0 -22°0 ,     cu  asigurarea  unei  distanţe  de  2  metri  între  persoane  şi  a  unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în condiţiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre;

d)     în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 12 şi din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activităţi practice, workshopuri, conferinţe, precum şi cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 100 de persoane,  în intervalul orar 05°0 -22°0 ,   cu asigurarea  unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară. Participarea este permisă în condiţiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre;
e)     în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 13 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbeie şi rugăciunile colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

2. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G.nr.34/06.01.2022, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05.00 – 22.00. Participarea este permisă în condiţiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre;

3. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05.00 -22.00. Participarea este permisă în condiţiile stabilite de art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre;

4.   în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, măsurile prevăzute la pct. 2 şi pct. 3 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

5.    în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, în situaţia În care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct.2. şi pct.3 este restricţionată sau închisă, se permit prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

6.   în aplicarea prevederilor art. 6 pct.7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, operatorii economici prevăzuţi la pct.2. şi pct.3 vor respecta obligaţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

7.     în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse În exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la pct.4, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii, al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice este permis în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, în condiţiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre.

8.   în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 9 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea cu publicul în centrele şi parcurile comerciale, definite potrivit art. 4 lit. o) şi q) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările ş1 completările ulterioare. este permisă în condiţiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre. Măsura nu se aplică persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, dacă sunt stabilite culoare dedicate şi controlate de intrare, deplasare şi ieşire în/din centrele şi parcurile comerciale.

9.   în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 10 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea cu publicul a operatorilor economici care au ca obiect principal de activitate comercializarea produselor nealimentare este permisă în condiţiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre. Măsura nu se aplică unităţilor farmaceutice dispuse în afara centrelor şi parcurilor comerciale, precum şi benzinăriilor.

10.   în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 11 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, prin excepţie de la pct. 9 este permis accesul în cadrul spaţiilor de comercializare a produselor nealimentare cu suprafaţa mai mică sau egală de 200 mp a tuturor persoanelor fără a fi necesară dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi afişarea la intrarea în spaţiul comercial a numărului maxim de persoane care se pot afla simultan în incintă;

11.    în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 12 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea de cazare în structurile de primire turistice, definite potrivit art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă în condiţiiJe art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre.

12.    în aplicarea prevederilor art. 6 pct.13 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este interzisă.

13.   în aplicarea prevederilor art. 7 alin. 1 din Anexa nr. 3 la H.G.nr.34/06.01.2022, se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul comerţului şi prestărilor de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, inclusiv în interiorul centrelor şi parcurilor comerciale, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul  orar 05.00 -22.00

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele Știri

Actualitate4 minute ago

27 ianuarie – Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Ziua de 27 ianuarie marchează eliberarea lagărelor de concentrare naziste şi sfârşitul Holocaustului în care au fost ucişi 6 milioane...

Actualitate21 de ore ago

Cluj-Napoca a depășit incidența de 22 la mie, iar situația e gravă în mai multe localități din județ. Peste 1.000 de cazuri noi Covid

Rata incidenței COVID-19 a depășit 22 de cazuri la o mie de locuitori în municipiul Cluj-Napoca, iar situația este similară...

Actualitate21 de ore ago

Record ABSOLUT de cazuri Covid azi în România: peste 34.000 de teste pozitive

În ultimele 24 de ore au fost raportate peste 34.000 de cazuri noi de COVID-19, un record absolut de la...

Actualitate22 de ore ago

Forţe armate NATO noi vor fi amplasate în Europa de Est, inclusiv în România

NATO a anunţat luni că îşi va plasa forţele în stare de alertă şi va trimite mai multe nave şi...

Actualitate22 de ore ago

Zambile, lalele și narcise, produse în premieră de specialiștii horticoli de la USAMV Cluj-Napoca

Stațiunea de Cercetare Horticolă (SCH) din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca a produs, în premieră,...

Actualitate23 de ore ago

Spitalul din Câmpia Turzii va fi dotat în acest an cu un aparat RMN

Consiliul Județean Cluj a alocat noi resurse financiare care vor fi utilizate în scopul achiziționării de aparatură medicală. Spitalul din...

Actualitate23 de ore ago

Fosta fabrica Pfizer din Cluj-Napoca va deveni MALL. Clădirea a fost cumpărată de 3 milionari

O fabrică deţinută anterior de compania farma Pfizer a fost cumpărată de o companie controlată de trei oameni de afaceri...

Actualitate24 de ore ago

Noi cazuri de vaccinare la chiuvetă. Percheziții și dosare penale în mai multe județe din țară

Cinci percheziții au loc, în această dimineață, în judeţele Buzău, Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar penal în care sunt efectuate...

Actualitate24 de ore ago

Copiii între 5 și 11 ani pot fi VACCINAȚI anti-Covid19, începând de azi. 200 de cabinete de imunizare pediatrică au fost deschise în țară

Vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani începe miercuri. Imunizarea se face în centrele dedicate copiilor cu...

Actualitate24 de ore ago

INTERVIU cu marea noastră campioană la gimnastică, LARISA IORDACHE. (moderat de Amalia Hațegan)

Larisa Iordache este a doua cea mai titrată gimnastă din istoria Campionatelor Europene , deținând un palmares absolut impresionant, format...

Actualitateo zi ago

Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizează Concursuri de schi fond cu elevii din medii dezavantajate ale județului Cluj

În perioada 22-23 ianuarie 2022, Inspectoratului Școlar Județean Cluj a desfășurat primele două concursuri de schi fond, din cadrul celor...

Actualitateo zi ago

Încep lucrările de modernizare pe strada Mihail Kogălniceanu din Cluj-Napoca

Primăria Cluj-Napoca anunță începerea lucrărilor de modernizare pe  strada Mihail Kogălniceanu, tronsonul cuprins între străzile Emmanuel de Martonne și Biserica Reformată. Lucrările vor...

Actualitate2 zile ago

Anglia elimină restricțiile rând pe rând. Vaccinații pot intra în țară fără testare Covid

Călătorii complet vaccinaţi care sosesc în Marea Britanie nu vor mai fi nevoiţi să facă un test COVID-19, a declarat,...

Actualitate2 zile ago

Alertă alimentară! Carne de pui infestată cu SALMONELLA în Metro

Rețeaua de hipermarketuri Metro a anunțat că retrage de pe piaţă un sortiment de pulpe de pui cu spate, după...

Actualitate2 zile ago

Nou RECORD de infectări cu Covid în România. Clujul e cap de listă cu incidența peste 16 la mie

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 19.685 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV –...

Actualitate2 zile ago

Avram Gal, vicepreședintele ALDE, face dezvăluiri din culisele crizei energetice

Avram Gal, Vicepreședinte ALDE: Deși tensiunea socială a crescut la cote alarmante din pricina exploziei prețurilor, având drept cauză primară...

Actualitate2 zile ago

Peste 3800 de medici familie au încheiat contracte pentru testarea în cabinete pentru depistarea COVID-19. Vezi AICI lista cabinetelor!

Peste 3800 de medici familie au încheiat contracte pentru testarea în cabinete pentru depistarea COVID-19 la toți pacienții care se...

Actualitate2 zile ago

Ministerul Sănătății: TESTAREA RT-PCR la domiciliu sau în centrele de recoltare

Persoanele care prezintă simptomatologie specifică infecției cu virusul SARS-CoV-2, conform Metodologie INSP din data de 20.01.2022, (http://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar/2951-metodologia-de-supraveghere-a-covid-19-actualizare-20-01-2022), cu indicație de...

Actualitate2 zile ago

Dosar penal de pornografie infantilă la Cluj: un bărbat a fost arestat de DIICOT după ce a șantajat un copil

La data de 18 ianuarie 2022, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca și procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial...

Actualitate2 zile ago

Turda, premiată la Gala Green Report pentru Excelență în transport sustenabil și Excelență pentru orașe sustenabile!

Turda, premiată la Gala Green Report pentru Excelență în transport sustenabil și Excelență pentru orașe sustenabile! Turda a fost premiată la Gala Green Report pentru...

Tendințe