fbpx
Connect with us

Actualitate

Două localități clujene intră în CARANTINĂ. Vezi hotărârile adoptate azi la Cluj!

Published

on

Hotărârile CJSU Cluj din 22.10.2020, privind noi măsuri pentru limitarea și prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2 în județul Cluj:

1️⃣ Hotărârea nr.60 / 22.10.2020

▪️Având în vedere situația epidemiologică din comunele Sic și Săvădisla generată de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la înregistrarea unei rate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de 8,73 cazuri la 1000 de locuitori în comuna Sic, respectiv 6,30 cazuri la 1000 de locuitori în comuna Săvădisla, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare, văzând analiza de risc zonă de focar Sic-CJ și analiza de risc zonă de focar Săvădisla-CJ la data de 20 octombrie 2020 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj și luând în considerare Avizul de carantinare zonală nr. 16654/2020 a Institutului Național de Sănătate Publică, prin Hotarârea nr. 60, COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ, a hotarât următoarele:

🔴 Se va solicită Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea Ordinului Comandantului Acțiunii pentru instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 24.10.2020, ora 00.00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru localitatea Sic din comuna Sic și localitatea Săvădisla din comuna Săvădisla, județul Cluj.

🔴 Se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zonele menționate:
🔺identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedința ori cu adresa declarată în zonele menționate şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
🔺limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri
🔺evaluarea de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj a oportunității şi prioritizării de testare a persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;
🔺stabilirea, prin grija administrațiilor publice locale din unitățile administrativ-teritoriale Sic și Săvădisla şi a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulație care tranzitează zona şi aducerea la cunoştința populației prin mijloacele mass-media locale a acestei măsuri;
🔺asigurarea ordinii publice se asigură de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj sau Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, după caz;
🔺interzicerea desfășurării următoarelor activități:
▪️organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
▪️activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor;
▪️activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;
▪️activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică;
▪️organizarea și desfășurarea de activități în cinematografe și ale instituțiilor organizatoare de spectacole și/sau concerte;

🔺oficializarea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu prezența a maximum 20 de persoane;
🔺instituirea obligativității purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spațiile publice închise și deschise;
🔺suspendarea cursurilor școlare care presupun prezența „față în față” pentru toate unitățile de învățământ, cursurile urmând a se desfășura online;

➡️În/Din zona menționată este permisă intrarea/ieșirea pentru:
⏺ transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionării populației;
⏺persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor;
⏺persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate;
⏺persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
⏺elevii care au domiciliul în zona menționată și care urmează cursurile unor unități de învățământ din alte unități administrativ-teritoriale pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală,
⏺deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
⏺deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
⏺urgențe medicale;

❗️Toate persoanele menționate vor prezenta autorităților competente un document din care să rezulte calitatea de elev, legitimație de serviciu valabilă, adeverință de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională, iar pentru deplasarea din alte motive decât profesionale vor prezenta o declarație din care să rezulte motivul justificat al deplasării.

❗️Este permisă tranzitarea localităților menționate, de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în aceste localități.

❗️Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona menționată, prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.

2️⃣ Hotărârea nr. 61/22.10.2020

▪️Având în vedere situația comunicată de Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj privind rata incidenței cumulată cu îmbolnăviri Covid-19 la 1000 de locuitori și propunerile Consiliilor de administrație a unor unități de învățământ de pe raza județului Cluj, privind scenariul de funcționare al unității de învățământ preuniversitar, avizate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ, a hotarât următoarele:

🔴 începând cu data de 26.10.2020, trecerea la scenariul 3 de funcționare pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza următoarelor unități administrativ teritoriale: municipiul Câmpia Turzii, comuna Feleacu;

🔴 începând cu data de 22.10.2020, trecerea la scenariul 3 de funcționare pentru Grădinița Reformată Cu Program Prelungit Nr. 1 “Csemete” Cluj-Napoca;

🔴 începând cu data de 22.10.2020, trecerea la scenariul 3 de funcționare pentru Grădinița cu Program Prelungit “Prichiland” Florești, Comuna Florești.

3️⃣ Hotărârea nr. 62/22.10.2020

▪️Văzând adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj înaintată Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Cluj, referitoare la lipsa unor spații corespunzătoare triajului epidemiologic la unitățile medicale din județul Cluj și ținând seama de adresa Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Cluj referitor la necesitatea distribuirii, din stocul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, a unor containere modulare pentru crearea unor spații de triaj epidemiologic la spitalele din județul Cluj, COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ, a hotarât următoarele:

🔴 Instituția Prefectului Județul Cluj și Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale – județul Cluj vor efectua, de îndată, toate demersurile necesare, potrivit legii, pentru obținerea, în etapa a doua, a unui număr de 8 containere modulare, pentru triajul epideomiologic cu următoarea repartizare:
🔺Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-UPU-2 buc;
🔺Institutul Oncologic Cluj -Napoca – 1 buc;
🔺Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello”- 2 buc;
🔺Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca-1 buc;
🔺Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca-1 buc,
🔺Spitalul Municipal Gherla-1 buc. dintr-un necesar -foarte riguros evaluat- de 40 bucăți de asemenea structuri medicale care să fie repartizate pentru întreg județul Cluj unităților medicale solicitante.

🔴 Instituțiile implicate vor sprijini și realiza operațiunile de amenajarea corespunzătoare a acestora, pentru o buna funcționări a lor ca structuri cu scop medical.

4️⃣ Hotărârea nr. 63/22.10.2020

❗️Având în vedere că rata de incidență cumulată a cazurilor Covid- 19 în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3/1000 locuitori în municipiul Câmpia Turzii și comuna Feleacu, se completează anexa nr.2 la Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj nr.52/15.10.2020, , prin includerea unităților administrativ-teritoriale mai sus menționate.
▪️Începând cu data de 24.10.2020, ora 00.00, pe o perioadă de 14 zile, unitățile administrativ-teritoriale nou incluse în anexa nr.2 la HCJSU nr.52/15.10.2020 respectiv municipiul Câmpia Turzii și comuna Feleacu vor lua toate măsurile pentru asigurarea rezilienței comunității si de diminuare a impactului tipului de risc, în scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2. Principalele măsuri sunt următoarele:

1️⃣ se instituie obligația purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise;

2️⃣ organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;

3️⃣ activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

4️⃣ activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, este permisă doar pentru persoanele cazate în aceste unități;

5️⃣pentru operatorii economici prevăzuți la punctele 3 și 4 se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

6️⃣ prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber (terase);

7️⃣ nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

8️⃣ activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele Știri

Actualitate6 ore ago

Covid19: Doar 67 de cazuri noi azi la Cluj. Incidența a ajuns la 1,72 la mie

SITUAȚIE MĂSURI COVID-19 – JUDEȚUL CLUJ🔴 Efective angrenate (polițiști, jandarmi, ISU și SAJ) – 446;🔴 Persoane verificate cu privire la...

Actualitate6 ore ago

Cîțu: De azi te poți vaccina fără programare, oriunde în România. E o situație unică în Europa

Premierul Florin Cîțu a adeclarat vineri că cetățenii rezidenți în România se pot vaccina începând de astăzi fără să își...

Actualitate13 ore ago

Femeie de 80 de ani, lovita pe trecerea de pietoni, in municipiul Oradea

Joi, 6 mai a.c., la ora 16.10, pe strada 12 Octombrie din municipiul Oradea, un bărbat de 53 de ani,...

Actualitate14 ore ago

Președintele ALDE reacționează dur în fața prim-ministrului Florin Cîțu

Președintele ALDE, Daniel Olteanu, reacționează dur după ce prim-ministrul Florin Cîțu a admis că, în cadrul Coaliției de guvernare, se...

Actualitate14 ore ago

12 trasee turistice montane au fost omologate în județul Cluj

Consiliul Județean Cluj a obținut omologarea tuturor celor 12 trasee turistice montane din zona Cheile Turzii, Cheile Turenilor și a...

Actualitate14 ore ago

GEOfood, brandul exclusivist care certifică gastronomia geoparcurilor, pentru prima dată în România la Hațeg

Una dintre condițiile impuse de brandul internațional GEOfood este ca meniurile să fie realizate cu cel puțin 50% ingrediente și...

Actualitate14 ore ago

Minoră în vârstă de 15 ani, din comuna Florești, dispărută

O minoră în vârstă de 15 ani, din comuna/sat Florești, a plecat de la domiciliu, în data de 5 mai...

Actualitate14 ore ago

Un bărbat în vârstă de 68 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la locuință și nu s-a mai întors

Un bărbat în vârstă de 68 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la locuinţa sa, însă nu s-a...

Actualitate15 ore ago

Oradea își întâmpină turiștii cu drag și cu o serie de gratuități și beneficii

Pentru al doilea an consecutiv, Oradea își va întâmpina turiștii cu o serie de beneficii și gratuități. Asociația pentru promovarea...

Actualitate15 ore ago

Un bărbat în vârstă de 60 de ani, a plecat de la locuință și nu s-a mai întors.

Un bărbat în vârstă de 60 de ani, din comuna Bobâlna, sat Bobâlna, a plecat de la locuinţa sa la...

Actualitate15 ore ago

EXCLUSIV. Cătălina Ponor, la „Rețeaua de idoli”: „Atunci mi s-au uscat lacrimile și m-am dus direct în sala de concurs”

Despre Cătălina Ponor, invitata Irinei Păcurariu la „Rețeaua de idoli”, ediția de duminică, 9 mai, de la ora 18:00, se...

Actualitateo zi ago

Accident în intersecția de la Kaufland, Turda

Un Accident rutier a avut loc în urmă cu câteva minute la Turda, zona Kaufland. Două mașini au fost avariate...

Actualitateo zi ago

Se redeschide OSER-ul din Cluj-Napoca. Pot intra doar cei vaccinați sau cu test negativ recent

Emil Boc a anunțat că Oserul se va deschide de la 1 iunie  în Cluj-Napoca, dar vor avea acces doar...

Actualitateo zi ago

Boc: Clujenii își mai pot închide balcoanele doar cu autorizație de la Comisia de Estetică Urbană. E ilegal să îți izolezi doar tu apartamentul

Balcoanele pot fi inchise doar cu autorizatie de la municipalitate. „Ei trebuie să facă cu autorizație. Cine nu face cu...

Actualitateo zi ago

Untold şi Neversea au primit undă verde de la Cîţu: Festivalurile vor avea loc cel mai probabil după 1 august

Premierul Florin Cîţu a declarat joi, la Constanţa, că evenimentele mari, de genul Untold sau Neversea nu vor putea fi...

Actualitateo zi ago

INCENDIU devastator la fabrica de hârtie din Dej

Un incendiu de amploare a izbucnit în această după-amiază, puțin după ora 16, la fabrica de hârtie din Parcul Industrial...

Actualitateo zi ago

Câmpia Turzii: PROGRAMUL MANIFESTĂRII PRILEJUITE DE ZIUA INDEPENDENŢEI, ZIUA VICTORIEI, ZIUA EUROPEI – 9 MAI 2021

Ora 12:35 – Formarea coloanei şi deplasarea spre Parcul Central ,,Ionel Floaşiu”;Ora 12:40 – Monumentul Comemorativ al Ostaşilor Români –...

Actualitateo zi ago

Stadionul Giulești din capitală aproape de a fi finalizat

Lucrările de reabilitare a stadionului Giulești din București au avansat semnificativ, astfel arena ar putea fi predată și folosită de Clubul...

Actualitateo zi ago

Stațiile de transfer al deșeurilor din Gherla și Mihai Viteazu au fost predate operatorului de salubritate

Stațiile de transfer al deșeurilor din Gherla și Mihai Viteazu, predate operatorului de salubritate Acesta va începe din 1 iunie...

Actualitateo zi ago

Clujean arestat după ce a blocat o șoferiță în trafic. I-a spart parbrizul mașinii cu pumnul

La data de 5 mai a.c., în urma cercetărilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Dej...

Tendințe