fbpx

Agenția Națională Antidrog – Două noi DROGURI puse sub control în România

Crimă oribilă la Cluj. Și-a omorât soția fiindcă primise ,,semnale” (flash-urile unui BMW negru)
9 noiembrie 2018
Cluj: Bărbat arestat fiindcă a spart un magazin. A furat BĂUTURĂ
9 noiembrie 2018

Agenția Națională Antidrog – Două noi DROGURI puse sub control în România

DOUĂ NOI DROGURI, PUSE SUB CONTROL ÎN ROMÂNIA – În data de 15 noiembrie 2017, în Jurnalul oficial al UE, a fost publicată Directiva 2017/2103 de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului, pentru a include noi substanțe psihoactive în definiția termenului ”drog” și de abrogare a Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului.

Din analiza anexei la directivă, a rezultat că două substanțe nu se regăsesc pe tabelele anexă ale Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri cu modificările și completările ulterioare, act legislativ național în materia prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri.

În acest sens, Agenţia Naţională Antidrog (ANA), în calitatea sa de coordonator naţional în domeniul drogurilor, a întreprins măsurile necesare pentru eficientizarea activităţilor de prevenire, control și combatere (care includ interzicerea sau instituirea unor măsuri speciale privind orice operațiuni legate de droguri) a acestor fenomene, în vederea protejării sănătății populației de acțiunile nocive ale substanțelor psihoactive, prin actualizarea constantă a substanțelor înscrise în tabelele-anexă la Legea nr.143/2000.

Astfel, în luna februarie a acestui an, prin Ministerul Afacerilor Interne. Agenția a sesizat Guvernul României cu privire la un proiect de lege pentru completarea tabelelor anexă ale legii menţionate.

Proiectul de lege promovat de Guvernul României a parcurs procedura parlamentară, fiind adoptat în forma inițiată atât de Senatul României, cât și de Camera Deputaților, for decizional, în conformitate cu dispozițiile legale, transmis spre promulgare Președintelui României.

La data de 6 noiembrie a.c., în Monitorul Oficial nr. 937, a fost publicată Legea nr. 248/2018, care completează Legea nr. 143/2000, prin care, în tabelul nr. I, după substanţa “4,4 DMAR = para-methyl-4-methylaminorex” se introduc următoarele substanţe: „MT-45 = 1-ciclohexil-4-(1,2-difeniletil) piperazină, şi Acriloilfentanil = N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamidă”.

Această acțiune marchează finalul unui demers pe care Agenția Naţională Antidrog îl derulează în mod constant, de optimizare a politicilor publice în domeniu, pentru o abordare pertinentă a traficului și consumului ilicit de droguri în România.