Jerry Maston: Believe in the Possibilities of Your Dreams!

Acțiune a polițiștilor din Florești. 116 persoane au fost legitimate
12 februarie 2019
WIZZ Air ANULEAZĂ miercuri mai multe zboruri
13 februarie 2019

Jerry Maston: Believe in the Possibilities of Your Dreams!

If your memory is greater than your dreams, your purpose is probably too small. When we have an opportunity to lead we must use our time and abilities to make a difference in our world.  I am very appreciative to have friends in Romania, such as Avram Gal, Gabriel Benjamin Les, Ben Oni Ardelean, and many others who are standing for what is right and are making a difference.

There are so many church leaders, pastors and priests, business men, educators and politicians in Romania who are spending their time, their energy, and their resources in order to make a difference in Romania and also in this world.

It is never an easy task when fighting corruption, when standing against the agendas of outsiders who are pushing their agenda and who are fighting against your values.  The only way to stand strong and to stand long is to embrace your core beliefs for what is right for your families, for your freedom, and for your faith.  Never be afraid to speak up.  In America, we call this “Living out loud”.  Never be afraid to “Live out Loud”.

Do you have dreams for a greater Romania?  Do you have dreams for a more prosperous Romania?  Do Romanians have dreams of becoming an international influencer?  Why not?  You can!  Let your dreams include ending political corruption, supporting those who embrace Biblical values, and most important of all, believe that God hears your prayers for a blessed and greater Romania.

Some of my friends from Romania have visited different parts of America and also visited American leaders in the American government.  I am hearing reports of the influence you are making and I realize you are gaining favor from American leaders.  America will always support those who chose freedom and democracy.  Thank you for being men that our good leaders can appreciate and work with on vital issues.

The memory of the USA asserts the basis of our dreams from these words, “God Bless America”.  We place these words in our prayers, we sing them in our songs, and we close our major speeches and events with these words, “God Bless America”.

With the same dream and conviction I have for America, I endorse and embrace these following words, “God Bless Romania”.  Join with me in your prayers, in your songs, in your greatest hopes and dreams, “God Bless Romania”!  Make Romania become a nation of greatness, of influence, and of power!  Amen!

Jerry Maston for ABC News Transilvania


Dacă amintirile tale sunt mai mari decât visele tale, scopul tău este probabil prea mic. Când avem ocazia de a conduce, trebuie să folosim timpul și abilitățile noastre pentru a face o diferență în lumea noastră. Sunt foarte fericit să am prieteni în România, ca Avram Gal, Gabriel Beniamin Les, Ben Oni Ardelean și mulți alții, care stau în picioare pentru ceea ce este drept și care fac o diferență în societate.

Există atât de mulți lideri de biserici, pastori și preoți, oameni de afaceri, educatori și politicieni din România care își dăruiesc timpul, energia și resursele pentru a face o diferență atât în ​​România, cât și în lume.

Nu este o sarcină tocmai ușoară, mai ales atunci când lupți împotriva corupției, atunci când te opui agendelor celor din afară care își împing în față principiile și care se luptă împotriva valorilor voastre. Singura modalitate de rămâne puternici și de a sta drepți, este să vă îmbrățișați valorile de bază, ceea ce este potrivit pentru familiile voastre, pentru libertate și credință.  Nu vă fie frică să vorbiți! În America, numim asta „Trăiește cu voce tare!”. Nu vă fie niciodată frică să „trăiți puternic”.

Visezi o Românie măreață? Visezi o Românie mai prosperă? Oare românii visează să devină un popor-model la nivel mondial? De ce nu? Se poate! Include-ți în visele voastre sfârșitul corupției politice, sprijinirea celor care îmbrățișează valorile biblice și, cel mai important, credeți că Dumnezeu aude rugăciunile voastre pentru o Românie binecuvântată și măreață.

Prietenii mei din România au vizitat diferite părți ale Americii și au stat de vorbă cu lideri americani, din guvernul american. Am primit vești despre impresia frumoasă pe care au făcut-o și îmi dau seama că au câștigat simpatie din partea liderilor americani. America va sprijini mereu pe cei care au ales libertatea și democrația. Vă mulțumim că sunteți oameni pe care liderii noștri buni pot să îi aprecieze și să lucreze împreună cu voi, în probleme vitale.

Istoria SUA afirmă baza viselor noastre prin aceste cuvinte, „Dumnezeu să binecuvânteze America!”. Noi punem aceste cuvinte în rugăciunile noastre, le cântăm în cântecele noastre și închidem discursurile și evenimentele noastre majore cu aceste cuvinte „Dumnezeu să binecuvânteze America!”.

Cu același vis și aceiași convingere pe care le am pentru America, susțin și îmbrățișez următoarele cuvinte: „Dumnezeu să binecuvânteze România!”. Alăturați-vă cu mine în rugăciunile voastre, în cântecele voastre, în cele mai mari speranțe și vise, „Dumnezeu să binecuvânteze România!”

Faceți România să devină o națiune măreață, influentă și puternică! Amin!

Jerry Maston pentru ABC News Transilvania

BeTheme WordPress Theme